Zdravljenje bolnikov na čakalni listi za transplantacijo srca

Nosilec obravnave bolnikov na čakalni listi za transplantacije srca v Sloveniji je Program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer izvajamo tudi vse sodobne diagnostično – terapevtske dejavnosti, ki so vezane na obravnavo bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem. Med čakanjem na presaditev srca optimiziramo medikamentozno terapijo, v primeru poslabšanja pa so bolnikom na voljo tudi druge metode zdravljenja, kot so zdravljenje s ponavljajočimi odmerki inodilatornih zdravil, zdravljenje s presaditvijo matičnih celic in zdravljenje z vstavitvijo dolgotrajne mehanske podpore srca (LVAD).

Ponavljajoče infuzije inodilatornih zdravil predstavljajo novo strategijo zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja in vodijo v manjše število akutnih poslabšanj srčnega popuščanja in s tem rehospitalizacij. Za tovrstno zdravljenje so primerni bolniki, ki imajo močno zmanjšan iztisni delež levega prekata, močno povišane biološke označevalce srčnega popuščanja ter so bili nedavno hospitalizirani zaradi poslabšanja srčnega popuščanja. Bolniki prejmejo infuzijo inodilatornega zdravila vsake 3 – 4 tedne, hkrati pa nadaljujejo s svojo medikamentozno terapijo srčnega popuščanja.

Zdravljenje z matičnimi celicami predstavlja pomemben napredek pri zdravljenju srčnega popuščanja. Zanj so primerni bolniki tako z ishemično kot neishemično okvaro miokarda, ki ostajajo simptomatski kljub optimalnem medikamentoznem zdravljenju. Bolniki najprej pet dni prejemajo filgrastim (G-CSF), s čimer dosežemo mobilizacijo celic iz kostnega mozga v kri. Nato opravimo zbiranje celic iz periferne krvi, iz dobljenega ekstrakta celic nato matične celice izberemo z metodo imunomagnetne pozitivne selekcije. Dobljeno suspenzijo celic nato injiciramo v tarčno področje srčne mišice s pomočjo elektromehanske kartografije. Ker gre za invazivno metodo zdravljenja, to izvajamo hospitalno, v povprečju hospitalizacija traja 2 dni. V našem program smo z matičnimi celicami od leta 2006 zdravili 325 bolnikov in naši rezultati kažejo, da gre za varno in učinkovito metodo zdravljenja, saj vodi v izboljšano delovanje levega in desnega prekata, znižano neurohumoralno aktivacijo ter izboljšano telesno zmogljivost pri tej skupini bolnikov.

Za zdravljenje z LVAD so primerni bolniki z napredovalim srčnim popuščanjem, pri katerih so bile izčrpane vse medikamentozne in nemedikamentozne možnosti zdravljenja srčnega popuščanja, ki so izrazito simptomatski, odvisni od inotropne podpore in ki so kandidati za presaditev srca (slednje je pomembno, saj v lahko Sloveniji zdravljenje z LVAD uporabljamo le kot premostitev do transplantacije srca). O indikaciji za zdravljenje z LVAD odloča transplantacijski konzilij. Prvi LVAD smo v Sloveniji vstavili leta 2009, do konca leta 2019 pa smo jih vstavili 68, od tega 11 v letu 2019.

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

Vodja programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca na Kliničnem oddelku za kardiologijo

UKC Ljubljana
TX_2020_0054_AB

Preberi tudi