Zavod Slovenija-Transplant

Javni zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant je od leta 2002 osrednja nacionalna strokovna ustanova, ki povezuje, koordinira, pospešuje ter nadzira donorsko in transplantacijsko dejavnost v Sloveniji. V zavodu Slovenija-transplant je centralna koordinacijska pisarna nacionalne transplantacijske mreže, ki je bila ustanovljena leta 1998. Nacionalno mrežo sestavlja enajst donorskih bolnišnic po Sloveniji, Center za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana in Center za tipizacijo tkiv, ki deluje v sklopu Zavoda RS za transfuzijsko medicino. Nacionalna mreža omogoča delovanje donorskega in prejemniškega programa ter zagotavlja, da imajo dostop do zdravljenja s presaditvijo vsi, ki ga potrebujejo. Mreža deluje nepretrgoma, zato so strokovne ekipe v pripravljenosti 24 ur na dan, vse dni v letu.

Od leta 2000 je Slovenija vključena v neprofitno organizacijo za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. Članstvo je pomembno za naše bolnike, saj so se s priključitvijo bistveno izboljšale možnosti preživetja in izidi zdravljenja s presaditvijo, predvsem v visoko urgentnih, življenjsko ogrožajočih stanjih. Predvsem pa smo lahko omogočili optimalnejšo tkivno skladnost med darovalcem in prejemnikom.

Zavod Slovenija-transplant se od ustanovitve naprej nenehno razvija v skladu s priporočenimi mednarodnimi smernicami. Stremimo k ustvarjanju izobražene in motivirane strokovne javnosti ter z večplastnim komuniciranjem vztrajno povečujemo zaupanje v transplantacijsko medicino med splošno javnostjo. Preko članstev v mednarodnih strokovnih odborih in s sodelovanjem v evropskih projektih smo tesno vpeti v mednarodno okolje, tudi kot aktivni soustvarjalci strategij, razvoja in izobraževanja strokovnjakov v donorski in transplantacijski dejavnosti na mednarodnem področju. Ostajamo mednarodno prepoznan in zgleden primer za način organizacije in vodenja nacionalnega donorskega programa.

Pri urejanju in vodenju področja pridobivanja in uporabe delov človeškega telesa za namen zdravljenja v Slovenija-transplantu dosledno upoštevamo zakonodajo, evropske direktive in sprejete mednarodne konvencije. Skrbimo za ustrezno posodabljanje nacionalne zakonodaje in strokovnih protokolov. Ob uvajanju sprememb vključujemo soglasno sprejete odločitve stroke, kritične družbene premisleke ter načela medicinske etike in deontologije.

prim. Danica Avsec, dr. med. svetnica

prim. Danica Avsec, dr. med. svetnica

svetnica

Direktorica Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

TX_2021_0007_AB

Preberi tudi