Vloga telemedicine pri transplantacijah srca

V sklopu Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca smo nedavno uspešno zaključili pilotni projekt telemedicine pri srčnem popuščanju v sklopu EU projekta EkoSmart. Rezultati pilotnega projekta kažejo, da telemedicinska obravnava bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem pomembno zmanjša potrebo po ambulantni in hospitalni obravnavi, razbremenjuje urgentne ambulante ter dodatno prispeva k optimizaciji medikamentozne terapije. Na podlagi teh rezultatov smo se pri klinični uporabi telemedicine sprva osredotočili na bolnike z napredovalim srčnim popuščanjem, ki so predvideni za presaditev srca, saj je pri njih število hospitalizacij, obiskov ambulant in urgentnih centrov najvišje. Z uporabo telemedicine bi lahko bistveno izboljšali oskrbo in prognozo teh bolnikov in hkrati zmanjšali stroške zdravljenja.

V zadnjem času telemedicinsko spremljanje uspešno uporabljamo tudi pri bolnikih po presaditvi srca. Pri teh bolnikih je poslabšanje stanja težko diagnosticirati, saj bolniki ne zaznavajo tipičnih težav, ker srce v zgodnjem obdobju po presaditvi ni oživčeno. Z uporabo telemedicine po presaditvi srca želimo predvsem izboljšati zgodnjo prepoznavo poslabšanja delovanja srca, ki lahko nastane zaradi akutne zavrnitve, okužbe ali vaskulopatije presadka. Predvidevamo, da bi hitrejše prepoznavanje poslabšanj lahko privedlo do ustreznih terapevtskih ukrepov že v zgodnji fazi poslabšanja, kar bi pomembno izboljšalo prognozo bolnikov po presaditvi srca.

Telemedicinski merilni sistem, ki ga prejeme bolnik, vsebuje pametni telefon, merilnik krvnega tlaka, merilnik nasičenosti krvi s kisikom, tehtnico in enokanalni EKG. Bolnik si 1x dnevno sam izmeri svoje vitalne parametre, EKG in telesno težo, 1x tedensko pa oceni svojo telesno zmogljivost. Podatki se nato avtomatično prenesejo v računalniško bazo. V primeru odstopanj medicinska sestra in zdravnik prejmeta opozorilno elektronsko obvestilo, bolnik pa navodila za ustrezno ukrepanje. Sestra bolnika telefonsko kontaktira in o pogovoru obvesti zdravnika, ki ukrepa po svoji presoji (tel. klic bolnika z navodili, predčasen ambulantni pregled, elektronski kontakt) in zabeleži vrsto ukrepa. Bolnik ima poleg rednega samonadzora tudi možnost elektronskega kontakta z medicinsko sestro in zdravnikom.

Naši rezultati kažejo, da smo z uporabo telemedicine lahko bistveno zmanjšali število ambulantnih pregledov pri bolnikih na čakalni listi za transplantacijo srca in tistih po transplantaciji, kar ima še poseben pomen pri varovanju teh bolnikov pred okužbami, še posebej pred okužbo s COVID-19.

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

Vodja programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca na Kliničnem oddelku za kardiologijo

UKC Ljubljana
TX_2020_0054_AB

Preberi tudi