Organizacija programa transplantacij srca v Sloveniji

V Sloveniji je bila prva presaditev srca opravljena decembra leta 1990 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki danes še vedno predstavlja edini transplantacijski center v državi. Na začetku je bilo število presaditev majhno: med leti 1990 in 2000 smo pri nas letno napravili približno 3 presaditve letno. Takrat je glavno težavo predstavljalo pomanjkanje ustreznih organov, saj jih je bilo mogoče pridobiti le od slovenskih darovalcev. Leta 2000 se je Slovenija pridružila skupini Eurotransplant, s čimer se je dostopnost do ustreznih organov pomembno izboljšala. Hkrati se je nekoliko povečala tudi transplantacijska ekipa in število presaditev se je med leti 2000 in 2008 povzpelo na približno 6 na leto.

Leta 2008 je bil v okviru Kliničnega oddelka za kardiologijo ustanovljen Program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, hkrati pa se je na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja oblikovala skupina kirurgov, ki so se ožje usmerili v transplantacijsko kirurgijo. Ravno tako je v Sloveniji v tem času prišlo do velikega napredka na področju organizacije darovanja organov. Vse te spremembe so pripomogle k hitremu razvoju dejavnosti transplantacij srca v Sloveniji, ki se tako v zadnjih osmih letih vsako leto uvršča na 1. mesto na svetu glede števila opravljenih presaditev srca a milijon prebivalcev.

Graf 1: Prikaz števila dejanskih umrlih darovalcev na milijon prebivalcev (MD/PMP) v Sloveniji v posameznem letu od 1998 do 2019.

Pri vsakem bolniku, pri katerem razmišljamo o zdravljenju s presaditvijo, moramo opraviti preiskave po protokolu za presaditev srca. Po opravljenih preiskavah lečeči zdravnik bolnikovo dokumentacijo predstavi na transplantacijskem konziliju Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca. Konzilij sestavljajo transplantacijski kardiologi, transplantacijski kardiovaskularni kirurgi, transplantacijske medicinske sestre in psiholog.

Če konzilij ugotovi, da bolnik izpolnjuje vse indikacije za presaditev in hkrati nima nobene od kontraindikacij, se nato bolnika uvrsti na nacionalno listo za presaditev srca (ta je del Eurotransplantove čakalne liste), nadaljnjo obravnavo bolnika pa prevzame Program za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca. Bolnika nato spremljamo v transplantacijski ambulanti na Polikliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki vključuje tudi možnost telefonskega ali telemedicinskega posveta. V primeru, če gre za zelo napredovalo stopnjo srčnega popuščanja, bolnik čaka na transplantacijo srca v bolnišnici, na oddelku Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca.

Za optimalno obravnavo bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem je nujno potreben interdisciplinarni pristop, zato v Programu za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca tesno sodelujemo z drugimi oddelki v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, z oddelki v drugih slovenskih bolnišnicah, Zavodom Republike Slovenije za rehabilitacijo in z Zavodom Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv.

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.

Vodja programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca na Kliničnem oddelku za kardiologijo

UKC Ljubljana

TX_2020_0054_AB

Preberi tudi