O Konvenciji Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi

Posvetovalni odbor za presaditve organov in tkiv v okviru Sveta Evrope in v sodelovanju z nacionalnimi pooblaščenimi organizacijami (tudi Slovenija-transplant), je že vrsto let aktiven v boju proti trgovini z organi. Pripravljena so bila priporočila, resolucije in celo Konvencija Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi (v nadaljevanju: Konvencija).

Konvencija je prvi pravni dokument, ki zagotavlja mednarodno sodelovanje in usklajeno dogovorjene definicije trgovine s človeškimi organi ter opredelitev vseh dejanj, ki predstavljajo trgovanje s človeškimi organi. Konvencija pričakuje od držav inkriminacijo konkretnih dejanj s ciljem boja proti trgovini s človeškimi organi. Inkriminacija je možna samo z dopolnitvijo in uskladitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) in ostale zakonodaje s pričakovanji Konvencije.

Konvencija opredeljuje različne nedovoljene prakse, ki predstavljajo trgovino s človeškimi organi. Pokriva nezakonit odvzem organov in načelno ukrepanje, kadar niso upoštevane zakonske zahteve in zahtevani etični principi, kot so brezplačnost, neprofitnost in obvezno pridobljeno soglasje, kot ga določa nacionalna zakonodaja za darovanje organov po smrti ali za časa življenja. Konvencija tudi natančno določa zlorabe in njihove izvajalce – to so največkrat tretje osebe, ki dejanja izvajajo za finančni dobiček ali primerljivo korist, a v verigi so tudi druge osebe, celo zdravstveni delavci, ki izvajajo zlorabe ali le ugotovijo nedovoljeno prakso oz. jo lahko tudi podpirajo.

25. marca 2015 jo je v Santiagu de Compostela podpisalo prvih 15 držav. Po večletnih utemeljevanjih in razpravah o pomenu sprejetja konvencije tudi v Sloveniji, smo se s podpisom priključili 6. decembra 2018.

Konvencija v Sloveniji še ni ratificirana, ker Kazenski zakonik ni usklajen z definiranimi zahtevami. Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za pravosodje usklajuje določbe v KZ-1 (področja kot so storilec, nagovarjanje, novačenje, pravice žrtev, natančnejše določbe premoženjske koristi, zaščita zdravstvenih delavcev, kadar so v vlogi prijaviteljev in druge podrobnosti).

V Sloveniji se zaenkrat z trgovanjem ne srečujemo. Zagotovo je razlog tudi v tem, da je pri nas vzpostavljen pregleden sistem, ki ga koordinira javni Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. Tudi izmenjava organov v mreži Eurotransplant je pregledna in pravična med članicami. Pravno podlago za obstoječi sistem predstavlja Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa, objavljen v Uradnem listu RS št. 56/2015 (ZPPDČT), in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.

prim. Danica Avsec, dr. med. svetnica

prim. Danica Avsec, dr. med. svetnica

svetnica

Direktorica Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

TX_2020_0066_AB

Reference:

http://www.slovenija-transplant.si/

https://www.edqm.eu/en/legal-framework

https://www.edqm.eu/sites/default/files/convention-trafficking_human_organs-march2015.pdf

Komentar Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant k podpisu Konvencije, ki ga je pripravil g. Marko Špoljarič, dolgoletni sodelavec za pravne zadeve.

TX_2021_0007_AB

Preberi tudi