Mehanska cirkulatorna podpora kot premostitev do presaditve srca

Presaditev srca še vedno predstavlja zlati standard zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja. Žal pa vsi bolniki ustreznega organa ne dočakajo pravočasno bodisi zaradi hitrega napredovanaj osnovne srčne bolezni bodisi zaradi drugih medicinskih razlogov (npr. prisotnost specifičnih protidonorskih protiteles). Tem bolnikom je lahko na voljo zdravljenje z mehanično cirkulatorno podporo levega prekata (t.i. LVAD).

LVAD je drobna črpalka, ki jo s pomočjo kirurškega posega vstavimo v konico popuščajočega levega prekata, iz katerega nato aktivno črpa kri v začetni del glavne odvodnice (aorte). LVAD je s pogonsko cevko, ki na sprednejm delu trebuha preide na površino telesa, povezana z dvema baterijama, ki zagotavljata napajanje in s tem normalno delovanje črpalke. Sodobne črpalke LVAD delujejo po principu konstantnega pretoka. To pomeni, da bolnik praviloma ne čuti srčnega utripa, saj delovanje levega prekata v celoti nadomesti črpalka.

Za mehanično cirkulatorno podporo s črpalko LVAD so primerni bolniki z napredovalim srčnim popuščanjem, pri katerih so bile izčrpane vse ostale medikamentozne in nemedikamentozne možnosti zdravljenja srčnega popuščanja in ki so odvisni od vazoaktivne in inotropne podpore. Medtem, ko v nekaterih državah vstavitev črpalke LVAD lahko predstavlja končno obliko zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja, pa v Sloveniji zdravljenje z LVAD uporabljamo kot premostitev do transplantacije srca. O indikaciji za zdravljenje napredovalega srčnega popuščanja z LVAD odloča transplantacijski konzilij Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, UKC Ljubljana.

Praviloma bolniki po vstavitvi črpalke LVAD bolnišnico zapustijo 3-4 tedne po posegu. V tem času opravijo ustrezno rehabilitacijo, uvedemo tudi potrebna zdravila za nadaljevanje zdravljenje srčnega popuščanja ter antikoagulacijsko terapijo (ta je potrebna v celotnem času trajanja podpore z LVAD, saj preprečuje nastajanje strdkov v črpalki), bolniki pa se pred odpustom iz bolnišnice naučijo tudi rokovati s črpalko. Po odpustu iz bolnišnice bolnike z LVAD spremljamo v LVAD ambulanti Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca v UKC Ljubljana.

Rezultati zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja z LVAD so zelo dobri. Poleg pomembno boljšega preživetja imajo bolniki na cirkulatorni podpori z LVAD tudi zelo dobro kvaliteto življenja, saj jim tovrstno zdralvjenje omogoča povratek v relativno normalno vsakdanje življenje. Prvi LVAD smo v Sloveniji vstavili leta 2009, do konca leta 2021 pa smo jih vstavili 84.

doc. dr. Gregor Poglajen, dr. med.

doc. dr. Gregor Poglajen, dr. med.

KO za kardiologijo UKC Ljubljana

TX_2022_0020_AB

Preberi tudi