Rezultati donorske in transplantacijske dejavnosti v letu 2021 – drugo leto z virusom COVID-19

Tudi v letu 2021 smo se spopadali z okužbami z virusom Sars-CoV-2, kar je naše delo precej otežilo.  Potrebno je bilo nenehno spodbujanje in trud vseh sodelujočih, redna in dobra medosebna komunikacija ter sprotno prilagajanje spreminjajočim se preventivnim protokolom v mednarodnem območju držav članic fundacije Eurotransplant.

V primerjavi z letom 2020 smo sicer imeli manj primernih darovalcev in manj presaditev, a glede na kadrovsko podhranjenost, izčrpanost sodelavcev v donorski mreži in pomanjkanje prostora na oddelkih intenzivnega zdravljenja, smo z rezultatom lahko zadovoljni.

V letu 2021 smo imeli skupno 39 dejanskih darovalcev (takih, od katerih je vsaj en organ uspešno presajen v končnega prejemnika), kar nas je, preračunano na milijon prebivalcev (18,5), uvrščalo na 4. mesto med državami članicami fundacije Eurotransplant, takoj za Avstrijo, Belgijo in najuspešnejšo Hrvaško. Izrazito se je znižalo število umrlih pacientov, pri katerih je bila dokazana možganska smrt (t.i. primernih darovalcev). Vzrok za to je bila prerazporeditev ključnega kadra, ki take darovalce pravočasno  prepoznava, v tako imenovane COVID intenzivne enote. Smo pa v lanskem letu beležili zelo visok delež soglasja za darovanje (84 %), kar je bistveno pripomoglo k temu, da smo leto zaključili s podobnimi številkami kot v letu 2020. Veseli nas dejstvo, da je navkljub zdravstveni in družbeni krizi v ljudeh še veliko dobrega, tudi zaupanje v darovanje organov se ni zmanjšalo.

 

Od umrlih darovalcev smo v letu 2021 pridobili 125 organov, od tega 60 ledvic, 32 jeter, 18 pljuč, 13 src in 2 trebušni slinavki. Približno polovica pridobljenih organov je bila v sklopu izmenjave med državami članicami fundacije Eurotransplant dodeljena prejemnikom v tujini, prav toliko pa smo jih iz tujine tudi pridobili za naše paciente na čakalnih seznamih za zdravljenje s presaditvijo. Lani je bilo skupno presajenih 105 organov, od tega 104 od darovalcev po ugotovljeni možganski smrti in ena ledvica od živega darovalca. V Centru za transplantacijsko dejavnost UKC Ljubljana so presadili 52 ledvic, 21 jeter, 17 src in 15 pljuč. Tudi po številu presaditev na milijon prebivalcev smo lani zasedli 4. mesto med državami znotraj fundacije Eurotransplant, po številu presajenih src pa smo bili še enkrat več med vodilnimi na svetu.

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem v donorskem in transplantacijskem programu, zlasti pa vodstvu UKC Ljubljana, ki je tudi v najbolj kritičnih trenutkih znalo potegniti prave poteze in storiti vse, da je v naši največji bolnišnici dejavnost potekala nemoteno.

Navedene številke ne predstavljajo realno vloženega truda in nenehnega dela, ki je potrebno, da lahko našim pacientom zagotavljamo kakovostno in varno zdravljenje s presaditvijo. Zato vas vljudno vabimo na našo spletno stran www.slovenija-transplant.si, kjer lahko izveste več o nas, poiščete odgovore na najpogostejša vprašanja in se celo opredelite za ali proti darovanju.

Andrej Gadžijev, dr. med.

Andrej Gadžijev, dr. med.

Direktor Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

TX_2022_0020_AB

Preberi tudi