ETIČNI PRINCIPI DAROVANJA ORGANOV

Preprečevanje trgovanja s človeškimi organi

Med ljudmi vlada kar nekaj razumljivih strahov o nezakonitih in skrivnih praksah trgovanja s človeškimi organi. Vendar pa je napačno kriviti znanstveno in institucionalno podprte, zakonsko verodostojne transplantacijske dejavnosti. Zato je leta 2014 Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel konvencijo proti trgovanju s človeškimi organi, ki predstavlja zgodovinski mejnik v tem boju. Trud in uspehi organizacij, kot je Eurotransplant, bodo zagotovo vodili do preglednejše in pravičnejše prakse dodeljevanja organov.

Dandanes pogosto razprave o etičnih vprašanjih trgovanja z organi zadevajo predvsem pravično dodeljevanje organov ob dejstvu, da se soočamo z njihovim pomanjkanjem. Več je ljudi, ki potrebujejo organ, kot je darovalcev. Kako pravično razdeliti vire, ki so nam na voljo? Organizacija Eurotransplant je razvila učinkovit in transparenten sistem za dodeljevanje organov, ki s kompleksno programsko opremo stremi h kar se da popolnemu ujemanju med bolniki in darovalci. Merila, ki se jih pri tem upošteva, so nujnost, pričakovani rezultat, zaloga organov v državi in čas čakanja. Trgovanje z organi je eden večjih etičnih problemov. Thorbjoern Jagland, generalni sekretar Sveta Evrope, je glede trgovanja z organi dejal, da je to »najbolj izkoriščevalsko trgovanje na svetu«, ki na leto prinese več kot 1,1 milijarde evrov.

Trgovanje z organi je po vsem svetu nezakonito. Nekatere najrazvitejše države so celo pomislile na njegovo legalizacijo, da bi s tem dosegle preprečevanje odvzema človeških organov brez privolitve posameznika. Več je argumentov proti kot za. Legalizacija trgovanja z organi bi pomenila uvedbo povečanega nadzora na tem področju, vendar so argumenti proti veliko močnejši. Revni, ranljivi in neizobraženi ljudje, ki pogosto živijo v socialno ogroženih in odmaknjenih področjih, bi bili lahko bolj izpostavljeni in potencialno prisiljeni k darovanju organov, četudi bi zdravstveno osebje takšno darovanje odsvetovalo. Po drugi strani pa bi imeli bogatejši ljudje enostavnejši dostop do potrebnega organa, darovalčeva varnost pa bi lahko postala vprašljiva.

Reference:

www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216

www.coe.int/en/web/secretary-general/-/council-of-europe-convention-against-trafficking-in-human-organs

 

TX_2021_0040_AB