Zdravljenje bolnika po presaditvi srca

Zdravljenje bolnika po presaditvi srca

Za presaditev srca se odločimo pri izbranih bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem takrat, ko so izčrpane vse druge oblike zdravljenja. Presaditev srca je zapleten poseg, pri katerem lahko pride do različnih življenjsko ogrožajočih zapletov, zato je po...
Presaditev jeter živih darovalcev – odgovor ali nova dilema?

Presaditev jeter živih darovalcev – odgovor ali nova dilema?

Presaditev dela jeter živega darovalca je kirurški poseg pri katerem živi, zdravi osebi odvzamemo del (med 20 in 65 %) organa in ga presadimo pacientu z akutno ali kronično jetrno odpovedjo. Pri tem izkoriščamo edinstveno lastnost regeneracije jeter, ki se povečajo...
Presaditev jeter pri rakavih obolenjih

Presaditev jeter pri rakavih obolenjih

Presaditev jeter (v nadaljevanju PJ) je široko sprejeta oblika zdravljenja pri napredovalih oblikah številnih jetrnih bolezni ob poslabšanju ali odpovedi delovanja. Napredek v izbiri pacientov, operativni tehniki, zdravljenju po operativnem posegu in preprečevanju...
Mehanska cirkulatorna podpora kot premostitev do presaditve srca

Mehanska cirkulatorna podpora kot premostitev do presaditve srca

Presaditev srca še vedno predstavlja zlati standard zdravljenja napredovalega srčnega popuščanja. Žal pa vsi bolniki ustreznega organa ne dočakajo pravočasno bodisi zaradi hitrega napredovanaj osnovne srčne bolezni bodisi zaradi drugih medicinskih razlogov (npr....
Priprava bolnika na presaditev srca

Priprava bolnika na presaditev srca

Presaditev srca izbranim bolnikom z napredovalo boleznijo srca, pri katerih so izčrpane vse druge možnosti zdravljenja, omogoča boljšo kakovost življenja in daljše preživetje. Oceno bolnikov za transplantacijo srca v Sloveniji izvaja Program za napredovalo srčno...